MM105

MM105

Weatherproof (IP67) MediaMaster MM105, Premium 4-Zone Source Module with Color LCD Display, 12-Channel 4V Output Output Channel, DAB + (Europe) Radio, AM / FM + RDC, SiriusXM-Ready®, Bluetooth®, Aux, NMEA2000, USB1, USB2

JL Audio MM105 – weatherproof (IP67), perfectly designed and manufactured, top-class, ultra-versatile source unit with the highest sound quality and advanced audio functions, specially designed to work in extreme sea conditions:

 • Construction resistant to weather conditions (protection class IP67)
 • Very bright, easy to read 3.5 ” color LCD display with individual day / night lighting settings and display themes
 • Large, easy-to-use illuminated controls
 • Intuitive interface with large text for easy readability on the move
 • Independent user settings for display brightness, button brightness and controller brightness (optional)

Take full control of your sea listening experience with four zones of pristine sound:

 • 12 audiophile quality channels, 4V RMS preamp level outputs
 • 4 separate audio zones, each with independent function / control options:
 • Volume: control all zones or individual zones at any time. A fixed output mode is also available.
 • Tone Controls: Bass, Midrange, Treble and Balance can be operated independently or linked to zone 1
 • Subwoofer outputs: each zone has its own subwoofer output with selectable low-pass crossover (Off / 60/80/100 Hz)
 • All zones can be named for ease of use
 • Volume Limit: Set the maximum allowable volume level for each zone
 • All zones use our no clipping audio circuit, with self-limiting tone controls to prevent damage to the speaker system

Built for today’s modern media with multiple connectivity options:

 • Digital HD Radio ™ (North America) and DAB + Radio (Europe) tuners available for best sound quality
 • Digital AM / FM radio tuner with RDS (Radio Data System), for displaying extended FM program information if available
 • SiriusXM-Ready® (tuner, antenna and subscription sold separately)
 • Stores up to 24 preferred stations / channels on different tuners / bands in memory
 • Bluetooth® audio streaming with Qualcomm® aptX ™ for maximum audio fidelity with compatible devices
 • Direct digital USB1 and USB2 connections allow access to music files on a compatible iPhone® or USB mass storage device; includes 2.1A and 500mA charging outputs
 • The auxiliary inputs accept analog audio signals from a variety of audio sources
 • NMEA 2000® Certified – MFD (Multi Function Display) control function using appropriate network cables and connectors (sold separately).
 • Remote control options: (each sold separately)

Marine Materials / Testing

Summary:
The design of marine products requires extensive materials testing to achieve reliability and longevity.

Detailed Information:
Building serious marine products requires a real commitment to environmental testing and materials specification. To this end, JL Audio has invested in Ultraviolet testing chambers (to simulate years of sun exposure) and Salt Fog chambers (to simulate years of exposure to salt-water environments). This testing is critical to building products that will not only sound great in your boat, but will also sound great for many, many years.

Q-Fog Environmental Test Chamber

Q-UV Environmental Chamber

Materials Used:

 • injection-molded mica-filled polypropylene cone bodies with synthetic rubber surrounds, specifically formulated with UV inhibitors for marine duty.
 • Marine-grade, synthetic fiber spiders with progressive roll designs to withstand high humidity.
 • Specifically engineered polymer baskets are corrosion and UV-resistant and encapsulate the woofer’s motor system to prevent corrosion.
 • Gold-plated, marine-grade brass connection terminals
 • Marine-grade stainless steel mounting hardware is included.

Qualcomm® aptX™ Audio Coding Technology
Summary:
Bluetooth® streaming audio can now get closer than ever before to CD-quality sound, when using a streaming device equipped with the Qualcomm® aptX™ audio codec.

Detailed Information:
Originally developed in the 1980’s at Queen’s University Belfast, the aptX™ coding algorithm has been the secret weapon of the professional audio and film industries because of its ability to deliver CD-like quality audio over low-power Bluetooth® wireless connections.

When sound waves are transmitted over Bluetooth® as digital audio, they are first compressed to reduce their size using a coding method called “SBC”, which stands for Low Complexity Sub Band Coding. the compression process takes a series of snapshots of the audio at specific moments in time known as “samples” and, with enough samples, a Bluetooth® receiver can convert them back into a full sound wave.

Since Bluetooth® is limited by a maximum available bandwidth and because SBC was designed to use as little processing power as possible, some of the data is discarded using a process called “psychoacoustic modeling”. Psychoacoustic modeling removes portions of data that theoretically cannot be heard to reduce file size. The result is less than accurate audio reproduction.

To overcome the low-power constraints of SBC and the bandwidth limits of Bluetooth® audio, the patented aptX™ coding algorithm applies a different approach at bit rate reduction. By using a method of “time domain ADPCM” to encode the audio, aptX™ uses fewer bits per sample, so the files are smaller and arrive transparently and intact. The result is full bandwidth audio reproduction that requires less energy and size for transmitting.

* Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries. Any use of such marks by JL Audio is under license.

Materiały morskie / Testowanie

Podsumowanie:
Projektowanie produktów morskich wymaga szeroko zakrojonych testów materiałów, aby osiągnąć niezawodność i długowieczność.

Szczegółowe informacje:
Budowanie poważnych produktów morskich wymaga prawdziwego zaangażowania w badania środowiskowe i specyfikację materiałów. W tym celu firma JL Audio zainwestowała w komory testowe w ultrafiolecie (w celu symulacji lat ekspozycji na słońce) i komory w komorze solnej (w celu symulacji lat ekspozycji w środowisku słonej wody). Testy te mają kluczowe znaczenie dla tworzenia produktów, które nie tylko będą świetnie brzmiały w Twojej łodzi, ale także będą brzmiały świetnie przez wiele, wiele lat.

Komora do badań środowiskowych Q-Fog

Izba środowiskowa Q-UV

Użyte materiały:

 • formowane wtryskowo korpusy stożków z polipropylenu wypełnionego miką z otoczką z syntetycznego kauczuku, specjalnie opracowane z inhibitorami UV do zastosowań morskich.
 • Pająki z włókien syntetycznych klasy morskiej z progresywnymi rolkami, aby wytrzymać wysoką wilgotność.
 • Specjalnie zaprojektowane koszyki polimerowe są odporne na korozję i promieniowanie UV oraz zamykają system silnika głośnika niskotonowego, aby zapobiec korozji.
 • Pozłacane zaciski przyłączeniowe z mosiądzu morskiego
 • W zestawie znajduje się osprzęt do montażu ze stali nierdzewnej klasy morskiej.

Podsumowanie technologii kodowania dźwięku Qualcomm® aptX™ :
Strumieniowe przesyłanie dźwięku przez Bluetooth® może teraz zbliżyć się do jakości dźwięku o jakości CD, gdy używa się urządzenia do przesyłania strumieniowego wyposażonego w kodek audio Qualcomm® aptX™.

Szczegółowe informacje:
Algorytm kodowania aptX™, pierwotnie opracowany w latach 80. na Queen’s University w Belfaście, był tajną bronią profesjonalnego przemysłu audio i filmowego ze względu na jego zdolność do dostarczania dźwięku o jakości podobnej do płyty CD za pośrednictwem połączeń bezprzewodowych Bluetooth® o niskim poborze mocy.

Kiedy fale dźwiękowe są przesyłane przez Bluetooth® jako dźwięk cyfrowy, są najpierw kompresowane w celu zmniejszenia ich rozmiaru za pomocą metody kodowania zwanej „SBC”, co oznacza kodowanie podpasmowe o niskiej złożoności. proces kompresji wykonuje serię migawek dźwięku w określonych momentach, znanych jako „próbki”, a przy wystarczającej liczbie próbek odbiornik Bluetooth® może je z powrotem przekształcić w pełną falę dźwiękową.

Ponieważ Bluetooth® jest ograniczony przez maksymalną dostępną przepustowość i ponieważ SBC został zaprojektowany tak, aby zużywać jak najmniej mocy obliczeniowej, część danych jest odrzucana przy użyciu procesu zwanego „modelowaniem psychoakustycznym”. Modelowanie psychoakustyczne usuwa fragmenty danych, których teoretycznie nie można usłyszeć, aby zmniejszyć rozmiar pliku. Rezultatem jest mniej niż dokładne odtwarzanie dźwięku.

Aby przezwyciężyć ograniczenia małej mocy SBC i ograniczenia przepustowości dźwięku Bluetooth®, opatentowany algorytm kodowania aptX™ stosuje inne podejście do redukcji przepływności. Używając metody „time domain ADPCM” do kodowania dźwięku, aptX™ zużywa mniej bitów na próbkę, dzięki czemu pliki są mniejsze i docierają w sposób przezroczysty i nienaruszony. Rezultatem jest odtwarzanie dźwięku w pełnym paśmie, które wymaga mniej energii i rozmiaru do transmisji.

* Qualcomm aptX jest produktem firmy Qualcomm Technologies, Inc. i/lub jej spółek zależnych. Qualcomm jest znakiem towarowym firmy Qualcomm Incorporated, zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. aptX jest znakiem towarowym firmy Qualcomm Technologies International, Ltd., zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Jakiekolwiek użycie takich znaków przez JL Audio jest objęte licencją.

Tłumacz »